Moresi#4

Moresi#4

News about Moresi#4 - Last updated November 14, 2017

2017

14-9-17

Attached is the estimated cost to date of +/- $61,367 for the current well work on the Moresi #3 SWD. The well will be injection tested and verified by a state representative on Thursday. Once that is successfully done the well will be turned back to injection.

Further Discussion: With the state approving the increase in injection zone interval from 3000’-3900’ to 1560’-3900’ helped us in a number of ways. (1) It enables us to actually use the hole at 2990’ as if it was a perforated interval, instead of having to isolate it with another cement squeeze and spend another +/- $40,000 to re-squeeze the hole in the casing. (2) We increased our approved injection interval opening up more sands to plug back to in the future with a quick recomplete permit and no lengthy approval process. (3) We will reduce monthly chemical fees for money spent on an acid treatment to keep injection pressures down. Prior to the workover we were injecting +/- 1000 bwd at +/- 650 psig injection pressure. The maximum pressure we could reach was 825 psig. So it was only a matter of time before we would have had to move up the hole. Our injection test at 1800 bwd was at 10 psig injection pressure. Barely any pressure at all and lots of room for increase in water injection volumes. Our well should be set to continue to take as much water as we can produce with no problem.

As soon as we get final approval to inject you will be notified.

Regards,

Tom

4-5-17

The Moresi #4 production went down in March due to Pump and downhole problems.  For a quick fix the rig was mobilized on March 29th after leaving the Robert J. Campbell recomplete.  The pump was repaired and run back in the hole (1&1/2 day operation for +/- $7.000).  The well and flow line were hot oiled (+/- $1960) and the well returned to production.  We are currently making 6 to a max of 9 bod.  This month we incurred our annual Salt Water Injection Fee ($15,000) split between the Bergeron #1 and the Moresi #4.  It is usually split between 4 producing wells but only two are producing to date.  Should the Moresi #1 or the Moresi #2 be re-drilled this year the wells will be charged a portion of this once turned to production and the Moresi #4 and the Bergeron #1 currently being charged will be reimbursed proportionately.

Further Discussion:         At this time we are still having oil water separation issues which means we are producing a little less oil than we are capable of.  If we get our separation issues resolved then we should be able to keep production closer to the 9-10 bod.  We are looking at a larger vessel called a “Gun Barrel Tank” (+/- $7500) that requires no heat and less chemical treating (more verification on this needed).  The current heater treater requires gas to heat the oil and water to separate.  The Gun Barrel requires no heat or fuel.

We are looking for a vessel of this type to (1) increase oil production 1-2 bod and to lower JIB’s by minimizing chemicals and gas or propane used in the current heater treater.

Before a change out is done a cost will be sent out.  The capital outlay will need to payout in +/- 12 months to be considered.

On the other hand this well has recompletes and those options will be considered at the proper time.

30-3-17

The Moresi #4 was pumping dry, which means no oil was coming up. On the way out of the field with the rig we stopped and pulled the pump. It was redressed and put back on production. The well is pumping +/- 8 bod.

2016

26-8-16

Moresi #4 – The Moresi #4 is back up to 7-8 bod after enduring some power outages during the recent Low Pressure Rain Storm in our area. No well work plans.

7-7-16

Moresi #4 – 6-8 bod. The well is marginally economic at current oil prices. We do have two recompletes in the well. We would like to drain as much oil from the current completion as possible but would also like to see rates at 10-12 bod. This well is on the fence but for the time being an increase in oil prices will have this well making more money. For the time being Shelf will make every attempt to increase production and make this well profitable.

9-5-16

Moresi #4 – The well was hot oiled and the pump pulled and repaired. Production has stayed about the same producing 7-9 bod. The well has improved +/- 1-2 bod. Some improvement but not the 10-12 bod we were hoping for. The well is being monitored. No future work is planned. The well has multiple recompletes remaining.

2015

3-8-15

Moresi#2 & 4 - Update Letter - from Tom.03082015

8-5-15

Kilden har stabiliseret sig med en daglig produktion på 12-14 tønder råolie, som operatøren finder tilfredsstillende.

20-3-15

Kilden er igen i produktion, efter man har åbnet vores SWD kilde ude i området hvor saltvandet pumpes ned, kilden producerer mellem 14-16 tønder råolie om dagen.

3-3-15

Operatøren har meddelt, at kilden igen er i produktion efter man har skiftet det produktionsrør som havde et hul, dette er udskiftet med et kraftigere rør som gerne skulle sørge for at vi ikke oplever denne situation igen i dette område af kilden.

Produktionen ligger igen på mellem 15-17 tønder råolie om dagen, så vi forventer at kildens afkast vil blive bedre hen over den kommende tid.

2-2-15

Kilden har en daglig produktion på 11 tønder råolie, operatøren er i gang med at tjekke hvorfor kilden, er faldet i produktion da vi gerne skulle ligge på ca. 20 tønder om dagen.

6-1-15

Kilden ligger med en svingende produktion på mellem 3 - 25 tønder råolie om dagen, operatøren har en mistanke om at vores downhole pumpe bliver tilstoppet, dette vil blive tjekket når vi har en service rig ude på området om ca. 2-3 uger.

2014

11-11-14

Sidste nyt fra Shelf Energy vedr. Moresi#2 & 4 kilderne

16-9-14

Operatøren har meddelt os at man efter reparation og rensning af vores produktionsrør, har formået at øge produktionen på denne kilde markant, vi havde før en produktion på ca. 8-10 tønder om dagen og ligger nu helt oppe på mellem 25-30 hvilket kilden har gjort i et stykke tid nu. Der udbetales ikke udbytte i september, grundet de drift udgifter der har været i forbindelse med arbejdet på kilden, vi forventer at der udbetales udbytte igen indenfor 1-2 måneder.

2-9-14

Operatøren har meddelt os at produktionen på denne kilde er blevet forbedret markant siden man fik renset og lavet hullet i vores produktionsrør. Vores daglige produktion er gået fra 8-10 tønder pr. dag til 25-30.

22-8-14

Kilden er igen i produktion, se rapporten nedenunder.

Final_work_over Report_Moresi#4

19-8-14

Operatøren har meddelt os at man i forbindelse med service arbejde på kilden, har fundet et hul i et af vores produktionsrør, dette udskiftes i dag og man forventer at produktionen er tilbage igen sidst på dagen. Se rapporten nedenunder.....

Moresi#4-Rapport vedr. udført arbejde

8-8-14

Kilden har fået udført et såkaldt " hot oil job " hvor man pumper varm olie ned i kilden, for opløse paraffin dannelserne i vores produktionsrør, da det forårsager til-stoppelse af vores rør, hvilket dermed fører til laver olie produktion.

I forbindelse med dette arbejde blev vores "downhole pump" tilstoppet, hvilket betyder at vi skal have en workover rig ud til kilden for at hente pumpen op og tjekke dens tilstand. Når dette er gjort så skulle vi gerne komme på den gamle daglige produktion på mellem 9 -12 tønder råolie.

Samtidigt har operatøren besluttet at skifte til et nyt kemikalie firma ( Baker Chemicals), som er dem der sørger for vores blandinger i den væske der pumpes ned i kilden, for at få olien til a flyde nemmere, samt undgå til-stoppelse af vores produktionsrør.

28-5-14

Operatøren har meddelt at man har øget pumpe funktionen på kilden, dette skulle gerne øge den daglige produktion, så vi kan få et bedre afkast på denne kilde end det vi har set på det seneste, hvilket ikke har været tilfredsstillende. Vi forventer at kunne se forbedringerne på afkastet i juni måned.

15-4-14

Kilder ligger med en daglig produktion på mellem 11 - 12 tønder råolie, og der produceres stadig fra vores joker zone.

10-1-14

Forklaring på jeres minus på jeres afregning under den sektion som omhandler AFE omkostningerne, altså selve kildens omkostninger for at blive lavet. Klik her.

2013

16-12-13

* Note på afkastoversigten!

Afkastet for oktober produktionen, som udbetales her i december måned er på 0 % i udbytte til alle medejer. Dette skyldes at der modregnes udgifter i forbindelse med driften af kilden, samt færdiggørelsen af selve kilden (Completion), som blev dyre end planlagt da kilden blev færdiggjort.

Denne udgift vil blive modregnet i alle medejers indtægt i december, januar & februar måned 2014, hvor man forventer at alle vil have tilbage betalt det beløb som skyldes, De kan se ud fra deres afregning hvad deres konto er i minus med p.t.

15-11-13

Moresi _4 Master Production Graph_October_November_2013

5-11-13

Vi har flyttet Heater treater og modificeret vores produktion rørføring til hoved produktionsanlægget. Som tidligere rapporteret var der nogle omkostninger her, og det vil blive noteret på alle medejers månedlige afregning. Se oktober produktionsrapport, via linket nedenunder.

Moresi #4 Master Production Graph_October production_2013

29-10-13

Moresi#4 kilden ligger stabilt med en daglig produktion på 15-16 tønder råolie, da den olie der bliver produceret er meget tyk, så lader man olie fra moresi#1 & 4 flyde sammen og ned i samme tank, tilsynsmanden på området holder hver dag øje hvor meget olie der kommer fra hver af kilderne, grunden til dette tiltag er at man på denne måde kan leverer den mængde råolie til vores køber, som står i kontrakten, sådan at vi opnår den højst mulige salgspris pr. tønde, denne bonus ligger som regel på mellem 10-15 USD over normal WTI pris. De kan læse produktionsrapporten for moresi#1,2 & 4

5-10-13

Produktionsrapport for perioden 22-8-13 - 4-10-13.

Moresi #4-Produktions-rapport-periode-22-8-13-4-10-13

4-10-13

Der er solgt 499 tønder råolie i september måned fra kilden, og først udbytte på denne nye kilde vil blive udbetalt i november måned 2013 og hver måned herefter.

3-10-13

Vi har modtaget produktions rapporten for hele september måned, der er solgt ca. 500 tønder, råolie som vil blive udbetalt som det først udbytte på denne kilde i november måned.

Moresi #4 Master Production Graph_September_2013

24-9-13

Produktion_rapport_Sep-pr_24-9-2013

13-9-13

Moresi #4 Master Production Graph_13-9-2013

6-9-13

De kan se billeder og video fra Moresi#4 kilden inde i Galleriet.

4-9-13

Produktion på kilden er p.t. 15 tønder råolie pr. dag. se rapport.

Produktions_rapport_4-9-2013_moresi#4

23-8-13

Sidste nyt over fra kilden, er at den nu er begyndt at producerer olie, vores olie cut ligger på 8 % hvilket gerne skulle blive bedre, når man har renset kilden helt for boremudder m.m. Kilden bliver nu sat i produktion og man vil holde øje med vores olie cut hen over de kommende uger, og alle er p.t. tilfredse med resultatet indtil nu.

20-8-13

Tom fra Shelf Energy, meddelte i går at man var ved at opsætte pumpjack ude på kilden, arbejdet er blevet forsinket 1 dag, grundet megen regn, man forventer at kilden begynder at producerer i løbet af onsdagen.

De kan se billeder fra Moresi#4 kilden, samt vores øvrige projekter, inde under menuen GALLERI, som nu er klar til brug.

16-8-13

Moresi#4 kilden, er blevet perforeret og renset igennem og der kom olie med op til overfladen. Kilden forventes sat i produktion tirsdag i næste uge.

12-8-13

Kilden er nu færdig, og man venter kun på at riggen som skal perforer vores formationer kommer ind på området, dette sker Onsdag eller torsdag i denne uge. Går alt efter planen så burde vi producerer olie i starten af næste uge.

6-8-13

Man forventer at installerer den elektriske Down Hole pumpe som skal pumpe olien op til overfladen indenfor 2-3- dage.

5-8-13

Shelf har meddelt at man vil modtage en ny Heater Treater til vores kilde i morgen, denne vil blive monteret, herefter skal vi vente på work-over riggen, som forventes at komme indenfor 1-2 uger og færdiggøre kilden til produktion, Tom forventer at vi producerer olie indenfor ca. 3-4 uger.

Tom fra Shelf Energy, fik optaget denne video ude fra området da riggen var i gang med at bore kilden.

[youtube]7grK5z4EbHc[/youtube]

27-7-13

Til alle medejer i Moresi#4 kilden, Shelf Energy har her til aften meddelt os, at de core analyser som er blevet lavet, viser at vi har ramt råolie i vores formationer. Planen er nu at færdiggøre kilden til endelig produktion. Tillykke til alle medejer af dette projekt, endnu en gang har Shelf vist os, at de kan lave gode lav risiko kilder. Se billeder nedenunder.

DSC_0195Stacey fra Shelf Energy . Wireline truckDSC_0192Baker Hughes - Wireline truck

 

Moresi_04_SWC_DATA_Formations rapporten

26-7-13

Tom fra Shelf Energy har meddelt os, at man p.t. befinder sig i en dybde af 1250 fod (ca. 400 meter), og at man forventer den første logging (scanning af formationer) i dag kl. 14 amerikansk tid. Mere nyt følger!!

Borerig ude på Moresi#4 feltetBorerig ude på Moresi#4 feltet

 

Moresi #4-Rapport - Boreriggen

Shelf Energy LLC

See your well on Google Earth

Long: 30.25421806
Lat: 91.94539721

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
nyhed

Newsletter Signup

*

Comments are closed.